Toimintasuunnitelma 2023

Yhdistyksen arvot ja tavoitteet   

TIVIA Pohjois-Karjala ry, ent. POKAT ry on perustettu Joensuussa 30.9.1981. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tieto- ja viestintätekniikka-alan parissa työskentelevien ja alasta kiinnostuneiden henkilöiden sekä yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan alueella, edistää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä sekä edistää tietotekniikka-alalla toimivien ja siitä kiinnostuneiden verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää  kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia. Lisäksi voidaan järjestää tutustumiskäyntejä sekä virkistysmatkoja niin kotimaahan kuin ulkomaille.  

TIVIA Pohjois-Karjala toimii yhteistyössä Tivian ja muiden alan toimijoiden kanssa  PohjoisKarjalassa ja lähialueilla. Yhdistys on toiminnallaan yleishyödyllinen yhteisö, eikä tuota siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista hyötyä. Yhdistys ei toimi jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.  

Toiminnan yleislinjaus   

Vuoden 2023 tapahtumiksi hallitus suunnittelee 1-2 messumatkaa (esim. Helsinki/Tampere), 1-2 tutustumiskäyntiä yrityksiin ja 1-2 jäsentapahtumaa säännöissä määriteltyjen kevät- ja syyskokouksen lisäksi. Microsoft Teamsia ja muita etäosallistumisen mahdollistamia tekniikoita pyritään hyödyntämään jäsenille tarjottavissa aktiviteeteissa. 2023 tutustutaan robottiyhdistyksen toimintaan, Helmikuussa järjestetään Pokat-Pilkki ja kesällä vieraillaan Kuopiossa TIVIA-Savon vieraana.

 

Lisäksi normaalien vuosien toiminta:

 Jäsenmäärän lisääminen ja kiinnostavuuden lisääminen

  • Tapahtumia ja tilaisuuksia on järjestettävä yhteistyössä sidosryhmien kanssa
  • Osallistuttava muiden tahojen järjestämiin IT-alan tapahtumiin
  • Viestintää kehitetään: nettisivujen käyttö ja Facebook tiedotuskanavana

Yhteistyö Tivian kanssa on keskeistä useasta syystä:   

  • Valtakunnallisista tapahtumista tiedottaminen ja niihin osallistuminen
  • Osallistuminen muiden Tivian yhdistysten järjestämiin tapahtumiin
  • Tivian tarjoamaan koulutustoimintaan osallistuminen
  • Tivia tukee yhdistyksemme järjestämiä omia koulutus- yms. tapahtumia

Vuoden 2023 toimintaa rahoitetaan lähinnä jäsenmaksuilla sekä tapahtumamaksuilla.       

TIVIA Pohjois-Karjala ry
HALLITUS