Yhdistys

POKAT perustettiin vuonna 1981.

Tältä sivulta löydät tarkemmat tiedot yhdistyksen toiminnasta

POKAT perustettiin vuonna 1981. Jäseniä on yli 60, joista muutama on yritysjäseniä. TIVIA Pohjois-Karjala kuuluu alueellisena yhdistyksenä valtakunnalliseen Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:hyn. Pyrkimyksenä on edistää tietotekniikan hyödyntämistä, taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioiden, edistää yhteistyötä toimialalla työskentelevien kesken erityisesti Pohjois-Karjalassa sekä tukea jäsenten ammatillista kehittymistä.

Toimintamuotoina ovat mm. tiedottaminen, koulutus, keskustelutilaisuudet, tutustumiskäynnit ja virkistysmatkat.

Tyypillinen toimintavuosi muodostuu seuraavasti:

  • Vuosikokous pidetään kevättalvella
  • Osallistutaan paikallisiin näyttely- ja koulutustapahtumiin
  • Järjestetään 1-2 seminaaria tai tietoiskua ajankohtaisista teemoista
  • Järjestetään yritysvierailuja ja virkistysmatkoja sekä koti- että ulkomaisiin kohteisiin
  • Vietetään pikkujoulujuhlaa sopivassa paikassa ja -aikana.