Vuosikokouksien sääntömääräiset asiat

Kevätkokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään 15. päivä maaliskuuta ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
− Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
− Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
− Hyväksytään kokouksen työjärjestys
− Esitetään hallituksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
− Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
− Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta
− Käsitellään muut asiat, jotka on kaksi viikkoa ennen saatettu kokouksen käsiteltäviksi.

Syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on pidettävä viimeistään 15. päivä joulukuuta ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
− Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
− Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
− Hyväksytään kokouksen työjärjestys
− Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
− Vahvistetaan jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus.
− Valitaan hallitus seuraavalle tilikaudelle. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään seitsemän muuta jäsentä sekä enintään kaksi varajäsentä.
− Päätetään hallituksen kokouspalkkioiden ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus
− Valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
− Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä
− Käsitellään muut asiat, jotka on kaksi viikkoa ennen saatettu kokouksen käsiteltäviksi.