Toimintasuunnitelma 2020

Yhdistyksen arvot ja tavoitteet

Pohjois-Karjalan tietotekniikkayhdistys POKAT ry on perustettu vuonna 1981. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tieto- ja viestintätekniikka-alan parissa työskentelevien ja alasta kiinnostuneiden henkilöiden sekä yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan alueella, edistää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä sekä edistää tietotekniikka-alalla toimivien ja siitä kiinnostuneiden verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia. Lisäksi voidaan järjestää tutustumiskäyntejä sekä virkistysmatkoja niin kotimaahan kuin ulkomaille.
Pokat toimii yhteistyössä Tivian, Joen Severin, Kotikartanoyhdistyksen ja muiden alan toimijoiden kanssa
PohjoisKarjalassa ja lähialueilla. Yhdistys on toiminnallaan yleishyödyllinen yhteisö, eikä tuota siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista hyötyä. Yhdistys ei toimi jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

 

Toiminnan yleislinjaus

PoKatin vuoden 2020 toiminta kohdistuu seuraaviin asioihin:

 • Jäsenmäärän lisääminen.
 • Kiinnostavuuden lisääminen.
 • Tapahtumia ja tilaisuuksia on järjestettävä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
 • Järjestetään robo-ohjelmointikoulutusta yli 13-vuotiaille, yläikärajaa ei ole.
 • Osallistuttava muiden tahojen järjestämiin IT-alan tapahtumiin.
 • Yritysvierailujen järjestäminen kotimaassa tai ulkomailla.
 • Kiinnostavaa virkistystoimintaa saatava aikaan.
 • Viestintää kehitetään: nettisivujen käyttö ja Facebook tiedotuskanavana.
 • Verkostoitumista muiden yhdistysten kanssa kehitettävä, toimimalla esim. toisten yhdistysten IT-tukena.

Yhteistyö TIVIAn kanssa on keskeistä useasta syystä:

 • Maakunnan ääni kuuluviin valtakunnan tasolle ja päinvastoin.
 • Osallistuminen Tivian tai muiden Tivian yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.
 • Tivian tarjoamaan koulutustoimintaan osallistuminen.
 • Tivia tukee yhdistyksemme järjestämiä omia koulutus- yms. tapahtumia.

 

 

Kotikartanon kaikille avoin ATK-kerho toimii 2 kertaa kuussa tiistaisin klo 17-19. Kotikartanoyhdistys huolehtii kerhotoiminnan kustannuksista.

Pokatin vuoden 2020 toimintaa rahoitetaan lähinnä jäsenmaksuilla sekä tapahtumamaksuilla. Yhdistys jatkaa Joen Severi ry:n kannatusjäsenenä siten, että maksaa käyttämistään tiloista toimitilavuokraa. Yhdistys toimii myös Kotikartanoyhdistys ry:n jäsenenä.

Sääntömääräiset kokoukset

Maaliskuu: Yhdistyksen kevätkokous 15.3. mennessä.

Huhtikuu: Liiton yhdistetty puheenjohtaja- ja liittokokous ja Kotikartanoyhdistyksen kevätkokous

Lokakuu: Tivian yhdistetty kehityspäivät ja liittokokous sekä Kotikartanoyhdistyksen syyskokous.

Marraskuu: Kotikartanoyhdistyksen syyskokous.

Joulukuu: Yhdistyksen syyskokous 15.12. mennessä.

 

Pokat ry:n suunniteltua toimintaa vuodelle 2020

Tammikuu
• Uuden hallituksen järjestäytyminen
• Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kevätkokouksen valmistelut alkavat

Helmikuu
• Jäsentiedote 1/2020 (kevätkokouskutsu mm.), Helmikuun Afterwork?

Maaliskuu
• Yhdistyksen kevätkokous, Maaliskuun Afterwork?

Huhtikuu
• Jäsentiedote 2/2020, Huhtikuun Afterwork?
• Tapahtuman (yritysvierailu/matka) järjestäminen
• TIVIAn kevään 2020 liittokokous

Toukokuu
• Toukokuun Afterwork?
• Kesän jäsentapahtuman valmistelua Kesäkuu-Heinäkuu
• Kesätauko

Elokuu
• Kesätapahtuma ja Syksyn tapahtumien suunnittelua

Syyskuu
• Jäsentiedote 3/2020, Syyskuun Afterwork?

Lokakuu
• TIVIAn syksyn 2020 liittokokous
• Syyskokouksen valmistelu alkaa

Marraskuu
• Jäsentiedote 4/2020 , Marraskuun Afterwork?

Joulukuu
• Sääntömääräinen syyskokous ja pikkujoulu
 

Pokat ry:n hallitus