Toimintasuunnitelma 2019

Yhdistyksen arvot ja tavoitteet

Pohjois-Karjalan tietotekniikkayhdistys ry on perustettu vuonna 1981. Yhdistys toimii tietotekniikan parissa työskentelevien ja sitä harrastavien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan alueella ja tukee näiden yhteisiä pyrkimyksiä.

PoKat on jäsenenä valtakunnallisessa Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (TIVIA) ry:ssä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia. Lisäksi järjestetään tutustumiskäyntejä sekä virkistysmatkoja niin kotimaahan kuin ulkomaille.

PoKat toimii yhteistyössä TIVIAn, Joen Severin, Kotikartanoyhdistyksen ja muiden alan toimijoiden kanssa Pohjois- Karjalassa ja lähialueilla. Yhdistys on toiminnallaan yleishyödyllinen yhteisö, eikä tuota siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista hyötyä. Yhdistys ei toimi jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Toiminnan yleislinjaus

PoKatin vuoden 2019 toiminta kohdistuu seuraaviin asioihin:

 • Jäsenmäärän lisääminen, opiskelijoita ja eläkeläisiä halutaan enemmän.
 • Kiinnostavuuden lisääminen.
 • Tapahtumia ja tilaisuuksia on järjestettävä yhteistyössä sidosryhmien kanssa mm. oppilaitokset.
 • Järjestetään robo-ohjelmointikoulutusta yli 13-vuotiaille, yläikärajaa ei ole.
 • Osallistuttava muiden tahojen järjestämiin IT-alan tapahtumiin.
 • Kotikartanon kerhotoiminnan tukeminen.
 • Korttelinörttitoiminnan kehittäminen hankkimalla lisää asiantuntijoita toimintaan.
 • Yritysvierailujen järjestäminen kotimaassa tai ulkomailla.
 • Kiinnostavaa virkistystoimintaa saatava aikaan.
 • Viestintää kehitetään: nettisivujen käyttö ja Facebook tiedotuskanavana.
 • Verkostoitumista muiden yhdistysten kanssa kehitettävä, toimimalla esim. toisten yhdistysten IT-tukena.

Yhteistyö TIVIAn kanssa on keskeistä useasta syystä:

 • Maakunnan ääni kuuluviin valtakunnan tasolle ja päinvastoin.
 • Osallistuminen Tivian tai muiden Tivian yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.
 • Tivian tarjoamaan koulutustoimintaan osallistuminen.
 • Tivia tukee yhdistyksemme järjestämiä omia koulutus- yms. tapahtumia.

PoKatin korttelinörttitoimintaa on harjoitettu vuodesta 2005. Kysyntää palvelulle on. Toimintaa jatketaan resurssien puitteissa myös vuonna 2019. Markkinoidaan palvelua. Kotikartanon kaikille avoin ATK-kerho toimii tiistaisin klo 17- 19. Kotikartanoyhdistys huolehtii kerhotoiminnan kustannuksista.

PoKatin vuoden 2019 toimintaa rahoitetaan lähinnä jäsenmaksuilla, korttelinörttitoiminnan tuotoilla sekä tapahtumamaksuilla. Yhdistys jatkaa Joen Severi ry:n kannatusjäsenenä siten, että maksaa toimitilavuokraa. Yhdistys toimii myös Kotikartanoyhdistys ry:n jäsenenä. Käytettävissä on lisäksi Kotikartanoyhdistyksen tiloja.
Seuraavassa on aikataulutettu vuoden 2018 toimintaa.

Vuonna 2017 lanseerattu Pokatin paikallisjäsenyys tarkoittaa jäsenyyttä ilman TIVIAn jäsenyyttä. Sama käytäntö on vallalla myös monissa sisaryhdistyksissä. Sääntöjen mukaan vanhat yhdistyksen tarjoamat edut pysyvät voimassa vanhoille jäsenille.

Yhdistyksen toiminta kuukausitasolla vuonna 2019

Sääntömääräiset kokoukset

Maaliskuu: Yhdistyksen kevätkokous 15.3. mennessä.

Huhtikuu: Liiton yhdistetty puheenjohtaja- ja liittokokous ja Kotikartanoyhdistyksen kevätkokous

Lokakuu: Tivian yhdistetty kehityspäivät ja liittokokous sekä Kotikartanoyhdistyksen syyskokous.

Marraskuu: Kotikartanoyhdistyksen syyskokous.

Joulukuu: Yhdistyksen syyskokous 15.12. mennessä.

 

Pokat ry:n suunniteltua toimintaa vuodelle 2019

Tammikuu: Uuden hallituksen järjestäytyminen, Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kevätkokouksen valmistelut alkavat

Helmikuu: Jäsentiedote 1/2019 (kevätkokouskutsu mm.), Helmikuun Afterwork

Maaliskuu: Yhdistyksen kevätkokous

Huhtikuu: Jäsentiedote 2/2019, Huhtikuun Afterwork, Tapahtuman (yritysvierailu/matka) järjestäminen, TIVIAn kevään 2019 liittokokous

Toukokuu: Toukokuun Afterwork, Kesän jäsentapahtuman valmistelua

Kesäkuu: Kesätauolle siirtyminen

Heinäkuu: Kesätauko

Elokuu: Kesätapahtuma, Syksyn tapahtumien suunnittelua

Syyskuu: Jäsentiedote 3/2019, Syyskuun Afterwork

Lokakuu: Lokakuun Afterwork, TIVIAn syksyn 2019 liittokokous, Syyskokouksen valmistelu alkaa

Marraskuu: Jäsentiedote 4/2019,Marraskuun Afterwork

Joulukuu: Sääntömääräinen syyskokous ja pikkujoulu

 

Pokat ry:n hallitus