Toimintakertomus 2019

YLEISTÄ
Pohjois-Karjalan tietotekniikkayhdistys ry on perustettu vuonna 1981. Yhdistys toimii tietotekniikan
parissa työskentelevien ja sitä harrastavien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan
alueella ja tukee näiden yhteisiä pyrkimyksiä. Pokat on jäsenenä valtakunnallisessa Tieto- ja
viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:ssä.

Pokat on toiminut yhteistyössä Tivian, Joen Severin, Kotikartanoyhdistyksen ja muiden alan toimijoiden
kanssa Pohjois-Karjalassa ja lähialueilla.

Yhdistyksen jäsenmäärä 70 kpl muodostuu seuraavasti: Henkilöjäsenet 60, Yhteisöjäsenet 5,
Paikallisjäsenet 5. Yhdistyksen jäsenten lukumäärä on edelleen vähentynyt. Viimeisten vuosien aikana
jäsenet ovat eronneet yhdistyksestä sitä mukaa kun ovat siirtyneet eläkkeelle.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 14.3.2019. Henkilöitä 10 kpl. Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulu
pidettiin 7.12.2019 Botaniassa. Henkilöitä paikalla 16 kpl.

Syyskokouksessa yhdistykselle valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet vuodelle 2020:
Puheenjohtajaksi valittiin Ari Korpelainen, jäseniksi Jaakko Nuuja, Noora Väisänen, Ari Allinen sekä
Jesse Tulilahti. Varajäseneksi valittiin Jarmo Väisänen ja Dave Flanagan.

Liittokokousedustajaksi valittiin Ari Korpelainen. Varaliittokokousedustajaksi valittiin koko hallitus, jolloin
hallitus voi valita edustajan varsinaisen edustajan ollessa estynyt.

Vuoden 2019 hallitus koostui seuraavasti:

Puheenjohtaja Ari Korpelainen, varapuheenjohtaja Jaakko Nuuja, sihteeri Ari Allinen, rahastonhoitaja
Noora Väisänen, jäsenet Jesse Tulilahti sekä varajäsen Jarmo Väisänen ja Eero Salin.

Ari Korpelainen ja Ari Allinen osallistuivat 4.4.-5.4.2019 järjestettyyn yhdistettyyn kehityspäivä &
kevätliittokokoukseen. Ari Korpelainen osallistui 8.2.2019 pidettyyn pj-kokoukseen ja 16.8.2019 pidettyyn
ylim. liittokokoukseen.

KYBER-turvapäivä järjestettiin 21.8.2019. Kesäiltatapahtuma 8.8.2019

Hallitus kokoontui 12 kertaa. Yhdistyksen taloudellinen tilanne pysyi vakaana.

Joensuussa 20.1.2020
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkayhdistys POKAT ry
Hallitus