Toimintasuunnitelma 2021

Yhdistyksen arvot ja tavoitteet  

TIVIA Pohjois-Karjala, POKAT ry on perustettu vuonna 1981. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tieto- ja viestintätekniikka-alan parissa työskentelevien ja alasta kiinnostuneiden henkilöiden sekä yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan alueella, edistää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä sekä edistää tietotekniikka-alalla toimivien ja siitä kiinnostuneiden verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää  kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia. Lisäksi voidaan järjestää tutustumiskäyntejä sekä virkistysmatkoja niin kotimaahan kuin ulkomaille. 

Pokat toimii yhteistyössä Tivian, Kotikartanoyhdistyksen ja muiden alan toimijoiden kanssa PohjoisKarjalassa ja lähialueilla. Yhdistys on toiminnallaan yleishyödyllinen yhteisö, eikä tuota siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista hyötyä. Yhdistys ei toimi jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä. 

  

Toiminnan yleislinjaus  

 

Vuoden 2022 tapahtumiksi hallitus suunnittelee 1-2 messumatkaa (Helsinki/Tampere), 1-2 tutustumis-käyntiä yrityksiin ja 1-2 jäsentapahtumaa säännöissä määriteltyjen kevät- ja syyskokouksen lisäksi.
Lisäksi normaalien vuosien toiminta:
• Jäsenmäärän lisääminen ja kiinnostavuuden lisääminen
• Tapahtumia ja tilaisuuksia on järjestettävä yhteistyössä sidosryhmien kanssa
• Osallistuttava muiden tahojen järjestämiin IT-alan tapahtumiin
• Viestintää kehitetään: nettisivujen käyttö ja Facebook tiedotuskanavana
Yhteistyö Tivian kanssa on keskeistä useasta syystä:
• Valtakunnallisista tapahtumista tiedottaminen ja niihin osallistuminen
• Osallistuminen muiden Tivian yhdistysten järjestämiin tapahtumiin
• Tivian tarjoamaan koulutustoimintaan osallistuminen
• Tivia tukee yhdistyksemme järjestämiä omia koulutus- yms. tapahtumia
Vuoden 2022 toimintaa rahoitetaan lähinnä jäsenmaksuilla sekä tapahtumamaksuilla. Yhdistys toimii myös Kotikartanoyhdistys ry:n jäsenenä ja maksaa käyttämistään tiloista toimitilavuokraa.

TIVIA Pohjois-Karjala ry
HALLITUS