Toimintasuunnitelma 2021

Yhdistyksen arvot ja tavoitteet  

TIVIA Pohjois-Karjala, POKAT ry on perustettu vuonna 1981. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tieto- ja viestintätekniikka-alan parissa työskentelevien ja alasta kiinnostuneiden henkilöiden sekä yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan alueella, edistää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä sekä edistää tietotekniikka-alalla toimivien ja siitä kiinnostuneiden verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää  kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia. Lisäksi voidaan järjestää tutustumiskäyntejä sekä virkistysmatkoja niin kotimaahan kuin ulkomaille. 

Pokat toimii yhteistyössä Tivian, Kotikartanoyhdistyksen ja muiden alan toimijoiden kanssa PohjoisKarjalassa ja lähialueilla. Yhdistys on toiminnallaan yleishyödyllinen yhteisö, eikä tuota siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista hyötyä. Yhdistys ei toimi jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä. 

  

Toiminnan yleislinjaus  

Pokatin vuoden 2021 suurin yksittäinen tapahtuma on 40-vuotisjuhlat, Juhlaseminaarin järjestäminen.

 Lisäksi normaalien vuosien toiminta:

 • Jäsenmäärän lisääminen ja kiinnostavuuden lisääminen
 • Tapahtumia ja tilaisuuksia on järjestettävä yhteistyössä sidosryhmien kanssa
 • Järjestetään robo-ohjelmointikoulutusta yli 13-vuotiaille, yläikärajaa ei ole
 • Osallistuttava muiden tahojen järjestämiin IT-alan tapahtumiin
 • Yritysvierailujen järjestäminen kotimaassa tai ulkomailla
 • Kiinnostavaa virkistystoimintaa saatava aikaan
 • Viestintää kehitetään: nettisivujen käyttö ja Facebook tiedotuskanavana
 • Verkostoidutaan muiden yhdistysten kanssa toimimalla esim. toisten yhdistysten IT-tukena

 Yhteistyö Tivian kanssa on keskeistä useasta syystä:  

 • Maakunnan ääni kuuluviin valtakunnan tasolle ja päinvastoin
 • Osallistuminen Tivian tai muiden Tivian yhdistysten järjestämiin tapahtumiin
 • Tivian tarjoamaan koulutustoimintaan osallistuminen
 • Tivia tukee yhdistyksemme järjestämiä omia koulutus- yms. tapahtumia

Pokatin vuoden 2021 toimintaa rahoitetaan lähinnä jäsenmaksuilla sekä tapahtumamaksuilla. Yhdistys toimii myös Kotikartanoyhdistys ry:n jäsenenä ja maksaa käyttämistään tiloista toimitilavuokraa.  

TIVIA Pohjois-Karjala, POKAT ry

HALLITUS