Pokat ry:n kevätkokous pidettiin to 14.3.2019 klo 18.00 Ravintola Aadassa, Joensuussa.

Käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Esityslistalla olivat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen
  • puheenjohtaja ja sihteeri
  • kaksi pöytäkirjantarkastajaa, tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Esitetään hallituksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta
 6. Käsitellään muut asiat, jotka on kaksi viikkoa ennen saatettu kokouksen käsiteltäviksi.
 7. Kokouksen päättäminen